[Fiction] Twins of Grey

Genre: Tragedy | Psychological | Romance

Disclaimer: Fiction

Length: One-shot

Status: Finished

Rating: [T]

Amy.

Em gái song sinh của tôi, lẽ sống và nỗi khổ hạnh đời tôi.

Chúa tạo ra Eva từ phần xương sườn của Adam. Vậy phải chăng Người cũng tạo nên em từ nỗi vong ưu trong tôi?

Reached 50 likes on forum MN12CS

Advertisements

đọc thêm…